Llanerch

Plannwyd Gwinllan Llanerch, lle sefydlwyd y gwesty gwinllan cyntaf y DU, yn ôl ym 1986. Adferwyd yn gariadus yn 2010 ac mae’n cynhyrchu tua 10,000 o boteli y flwyddyn o’i win Cariad. Wedi’i leoli ger Hensol, i’r Gogledd-orllewin o Gaerdydd, mae’r winllan yn cynnal teithiau, blasu, priodasau, pecynnau corfforaethol ac yn gweithredu bwyty.

Llanerch Vineyard, home of the UK’s first vineyard hotel, was first planted back in 1986 and lovingly restored in 2010 and produces around 10,000 bottles of its Cariad wine range per year. Located just outside Hensol, to the North-West of Cardiff, the vineyard hosts tours, tastings, weddings, corporate packages and operates a restaurant.

Pefriog
Sparkling

Gwyn
White

Rhosliw
Rosé

Coch
Red

Viader Vintners
Uned 14
Parc Busnes Waterside
Ffordd Lamby
Caerdydd CF3 2ET

+44 (0) 29 2036 9222

Viader Vintners
Unit 14
Waterside Business Park
Lamby Way
Cardiff CF3 2ET

+44 (0) 29 2036 9222

Left Menu Icon
Cart Menu Button Icon0
Your Cart