Ancre Hill

12 hectar o winllannoedd mewn lleoliad perffaith ar lethrau deheuol yn agos at dref Fynwy a’r Dyffryn Gwy. Meddylfryd Ancre Hill yw i gynhyrchu gwinoedd o’r ansawdd uchaf, yn ddefnyddio arferion biodynamig ac organig traddodiadol i dyfu’r grawnwin gorau posibl. Mae’r gwinoedd yn mynegi terroir priddoedd cerrig llaid a thywodfaen hynafol, sy’n rhoi cymeriad a blasau naturiol i’r gwinoedd, heb unrhyw ymyrraeth na thriniaeth allanol yn y broses o gynhyrchu’r gwin.

The 12 hectares of vineyards are perfectly positioned on south facing slopes close to the border town of Monmouth and the Wye Valley. The ethos is to make wines of the highest quality, utilising traditional biodynamic and organic viticultural practices to produce the best possible fruits from carefully sourced and selected varieties with excellent heritage. The wines produced at Ancre Hill express the terroir of ancient mudstone and sandstone soils, giving the wines their character and natural flavours, with no external intervention or manipulation in the winemaking process.

Pefriog
Sparkling

Gwyn
White

Rhosliw
Rosé

Coch
Red

Viader Vintners
Uned 14
Parc Busnes Waterside
Ffordd Lamby
Caerdydd CF3 2ET

+44 (0) 29 2036 9222

Viader Vintners
Unit 14
Waterside Business Park
Lamby Way
Cardiff CF3 2ET

+44 (0) 29 2036 9222

Left Menu Icon
Cart Menu Button Icon0
Your Cart